Languages:  English  


FREE SHIPPING
on all orders over $70.00

How To Order


We accept all Credit Cards and Visa/Mastercard Debit Cards.


Please make sure your billing address matches with the address you have with your Bank or your Credit/Credit Debit Card Company.

Ordering at CollectPhimbo is simple, secured, and safe. Please follow these simple steps:

1. Find item(s) you like to order then click on "Add this to my cart" button.

2. Once you have filled your Shopping Cart, and you are ready to order. Please click on "Go To Checkout" button to checkout.

3. You will be taken to the login page. If you are already a customer, simply login your account and pay. If you are a new customer, please enter your information and click on submit. You will be taken to the next step to enter your credit card info then pay.

4. Once you completed your payment, a confirmation email with the detail of your order will be sent to you. You can also log in your account to check the status of your order.

Hướng Dẫn Mua Hàng và Trả Tiền


Chúng tôi nhận tất cả thẻ tính dụng (Credit Cards), và thẻ nhà Bank có hình Visa/Mastercard (Visa/Master Debit Cards).

Mua hàng tại CollectPhimbo đơn giản và an toàn. Xin Quý khách theo các bước đơn giản sau:

Bước 1. Tìm kiếm và chọn sản phẩm Quí khách muốn mua rồi nhấn vào nút "Add to cart" để đưa hàng vào giỏ hàng.

Bước 2. Sau khi đã chọn đầy đủ các hàng. xin nhấn vào nút "Checkout" để bắt đầu thanh toán.

Bước 3. Nếu Quí khách đã là khách hàng rồi hoặc đã đăng ký rồi, Quí khách chỉ cần đăng nhập vào trương mục rồi trả tiền. Nếu là lần đầu tiên, xin vui lòng đăng ký trương mục tại CollectPhimbo (chỉ mất 1 phút) ( Register ). Nếu Quý khách đã đăng ký, xin đăng nhập vào trương mục. Xin nhấn vào đây để đăng nhập.

Bước 4. Sau khi trả tiền xong, Quí khách sẽ nhận một email xác nhận số mua hàng (order number) và chí tiết hàng Quí khách đã mua.

Back